Lions TinglevForsidebestyrelseudvalgkalender   
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

 

Lions Club Tinglev.

Lions Club Tinglev, blev stiftet i 1981. Clubbens formål er at indsamle penge til humanitære formål, lokalt, nationalt som internationalt.

Vi er i øjeblikket 17 medlemmer, der er meget aktive, men søger til stadighed nye medlemmer der ønsker at deltage i vores humanitære arbejde.

 

Møder. Vi mødes 2. og 4. Tirsdag hver måned, hvor vi drøfter alle mener indenfor vor fælles interesse, planlægger pengegivende aktiviteter eller behandler ansøgninger til forskellige humanitære projekter. Ofte afholder vi vores møder som et besøg på en af vores omkringliggende virksomheder.

 

Hvordan skaffer vi penge. I Lions Club Tinglev er vi nok mest kendt for salg af Burgere til Ringridning og møder i Byskoven. En del af vores indtægter kommer også fra salg af juletræer på centerpladsen i Tinglev. I samarbejde med spejderne i Tinglev og Bylderup Bov, sælger vi hvert år julekalendere.

 

Hvordan bruger vi pengene.

 

Lokalt (gammel Tinglev kommune) Julepakker til økonomisk trængte børnefamilier, foreningslivet, hjertestartere i svømme og idrætshaller, Lions-Qest-kurser for lærere på vores skoler..........

 

Nationalt Sammen med andre Lions clubber har vi sommerhuse, 4 i Henne og 3 på Årø, hvor vi kan tilbyde et ferieophold til medborgere til afveksling fra en trængt dagligdag. 

 

Internationalt Vi bidrager bl.a. til Danske Lions klubbers Katastrofe og Hjælpefond der kanaliserer hjælpen via Lions organisationer i de ramte områder, eller eller andre organisationer der arbejder i områderne f.eks Læger uden grænser.

Sammen med andre Lions Clubber i Sønderjylland, yder vi praktisk bistand til sundheds og skolesystemet i Baltikum landende i form af brugt materiel fra skoler, sygehuse og plejehjem.

 

Information om Lions:

 

 www.lions.dk

 www.106c.dk/weserve

 www.lionsclubs.org

 

Medlem af Lions

Alle kan principielt blive optaget i en Lions Club! Så har du lyst til at vide mere om vores Klub, kan du trygt henvende dig til et af vores medlemmer, der vil være behjælpelig med ethvert spørgsmål omkring optagelse i klubben.

 

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark